MagMedia - Golfbladet, Tennisavisen og Skiavisen

ANNONCEVEDTÆGTER

Annoncekontrol:
SKIAVISEN forbeholder sig ret til at afvise annoncer der strider mod bladets interesser, samt forsyne annoncer, der efter bladets skøn kan forveksles med redaktionelt stof, med ordet “annonce”.

Annullering:
Annullering af annoncer kan kun ske skriftligt og indtil 3 uger før udgivelsen. SaÌŠfremt ændringer i indrykningsplanen bevirker at betingelserne for opnaÌŠede rabatter ikke er tilstede, vil for meget opnaÌŠet rabat blive efterdebiteret.

Rettelser:
Rettelser til originalmaterialet maÌŠ indleveres skriftligt paÌŠ e-mail før udløbet af indleveringsfristen. SKIAVISEN paÌŠtager sig intet ansvar for ikke rettidigt afleverede rettelser.

Betalingsbetingelser:
Annoncer faktureres til gældende dagspris paÌŠ udgivelsesdagen. Betaling: 15 dage netto.

Farveannoncer:
SKIAVISEN paÌŠtager sig intet ansvar for mindre farve-afvigelser. SKIAVISEN forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet paÌŠ forhaÌŠnd er paÌŠtalt som mindre egnet til repro-duktion, eller hvor ind-leveringsfristen er overskredet.

Fejl:
Der ydes ingen reduktion i de tilfælde, hvor SKIAVISEN er uden skyld i fejlens opstaÌŠen. SKIAVISEN paÌŠtager sig intet teknisk ansvar for fejl ved annoncer, hvortil materialet ikke er rettidig indleveret. For fejl, som ikke er annoncørens/ bureauets, ydes en reduktion efter avisens skøn over annoncens forringelse. Evt. reduktion kan aldrig overstige annoncens indrykningspris.

Ved udveksling af annoncemateriale paÌŠtager SKIAVISEN sig intet ansvar for evt. fejl.

Evt. reklamationer maÌŠ fremsættes skriftligt senest 14 dage efter annoncens indrykning.